"L'esperança se'ns ha donat en favor dels qui no en tenen". W. Benjamin

22 de febr. 2023

En terres quaresmals

Here the whole world (stars, water, air,
And field and forest, as they were
Reflected in a single mind)
Like cast off clothes were left behind
In ashes yet with hope that she,
Re-born from holy poverty,
In lenten lands, hereafter may
Resume them on her Easter Day.

C. S Lewis (1963)


Glicines de Gisbert Combaz (1911) Font


Aquí el món sencer (estels, aigua, aire,
i prada i bosc, tal com van ser
reflectits en una sola ment)
com roba llençada van quedar enrere
en cendres, però amb l'esperança que ella,
renascuda de la sagrada pobresa,
en terres quaresmals, més endavant
se'n pugui revestir el seu dia de Pasqua.


C. S. Lewis (1963)
La traducció al català és meva

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada